Druknedøde i Danmark 2019

De fleste drukneulykker starter med et fald fra en mole, en bro eller sti langs sø, å og kyst. Foto: Zachary Shakked

Der omkom 74 mennesker ved drukning i Danmark i 2019. Det viser vores nye tal fra årets druknestatistik. De fleste drukneulykker starter med et fald fra en mole, en bro eller sti langs sø, å og kyst.

For yderligere information og kommentar, kontakt sekretariatet tlf. 53 39 83 85.

Druknedøde i perioden 2012-2019

National druknerapport for Danmark 2019, Rådet for Større Badesikkerhed

Find data fra 2020

Vi ved det godt. Vand er farligt og skal omgås med respekt. Alligevel viser druknestatistikken for 2019, at antallet af drukneulykker desværre er nogenlunde uforandret ift. tidligere år.
Der var i alt 27 personer, svarende til 37%, som druknede fra et fartøj som fx færge, lystbåd, jolle, kajak, kano og SUP, eller som følge af aktiviteter i vandet fx badning eller dykning etc.
Men ligesom tidligere sker de fleste drukneulykker stadig fra land, hvor 44 personer, svarende til 59%, mistede livet. Det skyldes typisk fald fra moler, broer og stier langs vandløb, grusgrave etc. Altså situationer hvor den forulykkede ikke forventede at skulle i eller på vandet med badning eller sejlads.
Fald var i det hele taget langt den mest almindelige ulykkesårsag, uanset om ulykken skete på land eller til vands. Fald var samlet set årsag til 82% af alle drukneulykkerne.
Og så var mænd, der havde passeret deres første ungdom særligt udsatte. I alt 80% af alle druknede var mænd, og gennemsnitsalderen for en druknet var 54 år i 2019.

 

Kort resumé fra druknestatistikken 2019 (hele rapporten kan hentes nederst)
Der omkom mindst 74 mennesker ved drukning i Danmark i 2019:

  • 82% var faldulykker. Heraf ca. 2/3 fra havnekaj, bro, sti mv. og ca. 1/3 fra båd, fiskejolle etc.
  • 30% druknede i havne.
  • 27% druknede i søer, åer, voldgrave, vandhuller.
  • 9% druknede ved badning.
  • 80% var mænd.
  • Gennemsnitsalderen var 54 år.

Selvmord er generelt underrapporteret i statistikken bl.a. pga. presseetiske regler. Når der korrigeres for selvmord, var der i alt 96 personer som druknede i Danmark i 2019.
Desuden druknede der tre danskere i udlandet og yderligere to personer druknede i Grønland.

Druknedøde i perioden 2012-2019

National druknerapport for Danmark 2019, Rådet for Større Badesikkerhed

Find data fra 2020