Formål

Rådet for Større Bade- og Vandsikkerhed er en almennyttig og humanitær organisation, der optager organisationer, myndigheder og enkeltpersoner, som i deres virksomhed bidrager til fremme af Rådets formål eller som kan tilføre Rådet en ønskelig fagkundskab.

Vision

Rådet for Større Bade- og Vandsikkerheds overordnede vision er:

– At det skal være sikkert at færdes i og omkring vand.

– Antallet af druknede personer skal reducere gennem øget sikkerhed

– At styrke danskernes svømmefærdigheder

– – Specielt skal det sikres at børn får mulighed for en tidlig vandtilvænning.

Mål

Rådets formål er at koordinere medlemsorganisationernes indsats for at øge sikkerheden omkring såvel naturlige som kunstige vandområder.

Dette søges opfyldt gennem følgende delmål:

Delmål

– At tage initiativer til forebyggelse af ulykker i forbindelse med de nævnte områder.

– At vejlede lovgiverne omkring fritidsulykker og deres forebyggelse indenfor området herunder også såvel offentlige som private badeanlæg.

– At fremstille oplysningsmateriale samt gennemføre andre initiativer til opfyldelse af Rådets formål.