Det væsentligt råd vi kan give er at lære at svømme. Hvis du ikke selv kan svømme, så henvend dig i den lokale svømmeklub og hør hvordan du kan lære at svømme.

Hvis du har børn, så lær dem at svømme. Gerne så tidligt i livet som muligt. Mange deltager i babysvømning. Allerede som baby har barnet en naturlig refleks og intuition om, hvordan man svømmer og at man ikke trækker vejret under vand. Alle børn i Danmark skal lære at svømme. Og hvis de ikke lære det som babyer, er det vores anbefaling, at svømmeundervisningen finder sted i løbet af skoleårets 4. og 5. klassetrin. Det er vigtigt at forældrene er med til at sikre, at denne undervisning bliver ydet fra skolens side.

Badeudflugter med børn

– ansvar og sikkerhed

 

Dagligt ansvar

Det daglige ansvar for børnene vil i praksis ligge hos lederen af de pågældende børne institution eller andre der har ansvar for børn.

 

Særligt ansvar

Der påhviler derudover et særligt ansvar på voksne, pædagoger, dagplejere

og andre, der har børn i deres varetægt i det daglige.

 

Ved badeudflugter til stranden

 

Pædagogerne

Helst alle, men mindst en af de medfølgende voksne, skal kunne livredning og førstehjælp.

Alle skal have nøje kendskab til de retningslinjer, der er gældende for badeudflugter i den pågældende institution.

Inden de tager til stranden, skal de have gennemtænkt en ”beredskabsplan” således at de er forberedt, hvis der skulle ske noget uforudset.

Sørg altid for en skriftlig tilladelse fra børnenes forældre om at de må deltage i badningen.

 

Børnene

Tag hensyn til børnenes sundhedstilstand. Det vil bl.a. sige, at der ikke må bades hvis børnene er forpustede efter leg eller overophedede efter solbad, ligesom der ikke må bades umiddelbart efter et større måltid.

 

Lav klare aftaler med børnene inden turen til stranden:

 

Hvor må vi bade ?

Hvor langt må vi gå ud ? ( kun soppe, til knæene eller til navlen)

Hold sammen 2 og 2, badekammeraten skal udpeges

 

Antal børn

Sæt grænser for det maksimale antal børn, der må være i vandet på samme tid.

Aftal det maksimale antal børn pr. medfølgende voksen.

 

Praktiske forhold

Kontroller bund- og strømforhold inden badningen tillades den pågældende dag.

Bad så vidt muligt på livredderstrande og helst på afstand af andre badende.

Afmærk badeområdet. Dette kan ske ved flag, kegler eller bedst ved ”levende. afmærkning” hvor det er de medfølgende voksne, der angiver badeområdets ydergrænser.

Der må ikke anvendes badedyr, badebolde og andet oppusteligt legetøj.

Der skal medbringes en mobiltelefon og pædagogerne skal kende strandens nøjagtige adresse. Det er også en god idé at have indkodet telefonnummer på den lokale politistation.

 

Opsyn under badningen

 

Pædagogernes placering:

Mindst én pædagog der står i vandet og angiver den yderste grænse for badeområdet.

Altid en pædagog der står i strandkanten, hvorfra man har det bedste overblik.

De øvrige medfølgende voksne kan deltage aktivt i badningen sammen med børnene.

 

Tæl børnene ofte – både på land og i vandet.

Begræns badetiden, så ingen kommer til at fryse.

Medbring en fløjte, da det kan være svært at få børnenes opmærksomhed ved højt støjniveau.

Benyt eventuelt ensfarvede caps til mindre børn, så de er lettere at se.

 

Ved badeudflugter i svømmehal.

 

Generelt

Der må kun bades i svømmehaller, hvor der er en livredder tilknyttet.

Er en af de ansatte uddannet livredder, kan dette krav fraviges.

Der må ikke bades i private svømmebassiner.

 

Pædagogerne.

Der er altid 2 voksne med.

Minimum en, men gerne begge voksne, er med i vandet.

Lav klare aftaler de voksne imellem om hvem der gør hvad.

Praktiske forhold

Svømmehallens almene instrukser følges.

Alle følges ad ind i svømmehallen, hvorefter alle børn stiller op i kø til at få både bælte og luffer på.

Alle børn går i bassin med lavt vand, indtil alle er klar med luffer og bælter.

Alle går samlet ind i omklædningen igen.

 

Ved udflugter til hav, fjord, søer og åer.

 

Pædagog/dagplejer.

Hav klare aftaler om hvem der gør hvad.

Undgå at gå i meget store grupper der gør det sværere at overskue børneflokken.

Del børnene op imellem de voksne.

 

Børnene

Lav klare aftaler med børnene om regler for turen. – Må de soppe? – Dyppe tæer i vandet?

Praktiske forhold

Medbring altid mobiltelefoner

Medbring eventuelt skiftetøj, hvis et barn skulle blive vådt, utilsigtet.

 

Rådet for Større Badesikkerhed /2019

Redningsmaterialer

På stranden er der flere typer af redningsmaterialer.

Redningsposten, den røde trekantede redningspost med Røde Kors mærket i toppen, er den eneste redningspost med fuldstændigt redningsudstyr til redning fra åbent hav. Redningsposten indeholder følgende:

 • 2 svømmeveste (ikke redningsveste) eller 2 bælter, begge dele med øskner
 • 1 redningskrans med 4 meter tov og karabinhage
 • 220 m nylon line med karabinhage i begge ender
 • Redningsposter ved indsøer eller fjorde, hvor der kan dannes is om vinteren kan desuden være forsynet med:
 • 2 ispigge til stage sig på maven frem over isen

Sådan bruger du materialerne i den trekantede redningspost. Nå du vil komme en nødstedt person til undsætning ved stranden så gør følgende:

 1.   I skal helst være 2 reddere
 2.   Begge reddere tager vest/bælte på.
 3.   Begge reddere klikker den 220 m lange nylonline på vesten/bæltet. Nu har de etableret en ”livline”.
 4.   Den ene redder svømmer ud til den nødstedte og den anden bliver på stranden.
 5.   Den redder, der skal svømme ud, klikker redningskransen med tovet på sin vest/bælte, og han kan nu svømme ud med redningskransen på slæb.
 6.   Når redderen kommer ud til den nødstedte, rækker han redningskransen til den nødstedte og derefter begynder bjærgningen ind til stranden.
 7.   Redderen på stranden hjælper de to i vandet med at trække dem ind til stranden.

Badedyr og luftmadrasser

En sommerdag ved stranden med hele familien skal være sjov og der skal helst ske noget hele tiden. At medbringe badedyr og/eller luft madrasser er ikke en god ide. Det kan meget hurtigt blive meget farligt. De flydende emner er meget påvirkelige for vind og strøm. Selv den mindste vind vil skabe en svag strøm, og hurtigt og før nogen kan reagere er luft madrassen eller badedyret kommet så langt fra land, at det er svært og måske umuligt at svømme det ind. Hvis barnet stadig sidder på badedyret er det nu kun at håbe, at bølgerne ikke vælter barnet af.

Badedyr og luftmadrasser burde være forbudt at medbringe og bruge ved stranden. Ved stærk vind vil de fleste nok vælge ikke at bruge badedyret, men ved vindstille eller en svag fralandsvind uden bølger, kan lysten til at give barnet sit badedyr at lege med for stod, men dermed er risikoen for at barnet driver til havs også stor. For der kan altid vise sige at være en svag strøm – uanset vejrforholdene. Måske i starten som langsgående strøm, men pludselige driver barnet ind i en udadgående strøm.

Aldrig badedyr og luftmadrasser på stranden.

Hestehuller

Hestehuller er en fælles betegnelse for noget, som de fleste mennesker opfatter som noget meget farligt. Og det kan det også være.

Et hestehul kan opleves som flere ting. De fleste opfatter et hestehul som et hul, man falder ned i eller bliver trukket ned i. Det har mange prøvet i deres barndom ved en badetur ved stranden. Nogle oplever hestehuller som en kraftig strøm, som de ikke kan svømme op imod.

Og begge forklaringer er rigtige.

Et hestehul eller revlehul som det i virkeligheden er, kan medfører begge oplevelser. Revlehullet er dannet ved kraftig pålandsvind, direkte eller skråt på stranden. Vandet der på den måde bliver skyllet ind på stranden skal ud igen i havet. Og afhængig af bundforholdene og stejlheden på strandbunden vil det overskydende vand erodere et hul i revlen for at komme ud igen. Denne erosion af strandbunden opleves måske som et hul, og da vandstrømmen i hullet er udadgående, vil strømme trække person, som er faldet ned i hullet med udad. Er det en forholdsvis flad strandbund vil det udadgående vand fortrænge det indadgående vand, og der vil generelt være tale om at vandet som helhed i en 10-20 meters bredde føres udad. Personen som svømmer ind i området bliver taget af strømmen og kan ikke svømme imod eller svømme igennem til den anden side.

Redningen i denne situation er den samme, uanset hvordan man bliver hvirvlet ind i strømmen.

Bevar roen, søg op til overfladen og lad dig føre med strømmen ud. Meget hurtigt vil strømmens styrke aftage, og du kan begynde at svømme ud til en af siderne i strømmen og derpå svømme ind mod stranden igen.

Hvis du bliver grebet af panik og prøver at svømme imod strømmen, vil du bruge mange kræfter og vil hurtigt blive træt og dermed i risiko for at få et ildebefindende eller komme til at sluge vand og i begge tilfælde komme i alvorlig fare.

Vend dig om på ryggen og lad dig føre med strømmen, som overfor beskrevet.

Private swimmingpools

Der er ikke noget bedre, end at kunne dyppe sig i sin egen swimmingpool, når man synes, at solen har varmet længe nok. Men der er også en anden og mere farlig siden af en swimmingpool. Og det er faren ved at falde i. For voksne er det sikkert ikke noget problem, men for små børn, er det decideret livsfarligt. En sommerdag ved poolen med familie eller venner er dejligt, men en skal have ansvaret for hele tiden at holde øje med børnene. Jo mindre jo tættere opsyn. Børn kan kravle langt på meget kort tid.

For at være på den sikrere side, så sørg for indhegning af poolen, så små børn ikke kan kravle eller stavre hen til poolen og falde i den. Hegnet bør ikke være lavere end ½ meter.

Nogen har også valgt at have et plastikdug trukket henover vandoverfladen for at hindre blade og lignende i at falde i poolen og måske også for at holde på varmen. Disse plastikduge ligger som regel løst på. Falder en person ned i pool ved et uheld, der har en sådan dug lagt henover poolen, kan vedkommende blive pakket helt ind i plastikdugen i forsøget på at komme op og kan dermed komme til at gøre situationen være og til sidst fatal.

Ferie i udlandet

Når du kommer til feriemålet vil vi anbefale at du spørge rejselederen eller de lokale om der er særlige forhold ved stranden, som du bør være opmærksom på. Mange steder vil forholdene være meget anderledes end ved en dansk strand. Der kan være klippekyst, stejl strandbund, grus, sten og meget kraftig strøm.
Reglerne for at bruge poolområdet kan også være anderledes og behæftet med flere restriktioner end i Danmark.
Spørg også efter, om der er livredderopsyn på stranden og ved swimmingpoolen.

Brandmænd og Fjæsing

Brandmænd
Gopler, der flyder ind i nærheden af stranden men sine lange, røde og hvide fangarme med nældegift. Bliver man ramt af fangarmene, der kan være meget lange, vil de svie meget. Men der er råd for smerterne. Med et værktøj skal man skrabe nældecellerne af huden. Det kan gøre med en kniv eller en anden skarp genstand, man har ved hånden. Nogen har gode erfaringer med kreditkort som skrabeinstrument. Det skal ske i saltvand. Altså nede i vandkanten. Hvis man prøver at skrabe det væk med postevand vil man opleve at det svier endnu mere.

Fjæsing
Fjæsing er en fisk med 4 gift pigge på rygfinne og gæller. Fisken ynder at ligge halvt gravet ned i sandet tæt inde under kysten i sommermånederne. Hvis man er så uheldig at træde på den, vil man umiddelbart få en kraftig smerte og stedet vil svulme op. Behandlingen er varmt vand. Giften er varmelabil hvilket vil sige, at varmen neutralisere og ødelægger giften. Hold det stukne område i 45 grader varmt vand i op til en time. Har du ikke en stivkrampe vaccination, så skal du få inden for 24 timer.