Druknedøde i Danmark 2021

steffen-muldbjerg-bvLqnu_Gyf8-unsplash

70 druknede i 2021

Rådet for Større Bade- og Vandsikkerhed konstaterer, at mange i 2021 er druknet i landets havne. Selvmord ved drukning spillede også en væsentlig rolle, og derfor vil Rådet nu sætte fokus på dette tragiske problem

Mindst 70 mennesker druknede i Danmark sidste år. Korrigeres der statistisk for manglende rapporteringer, stiger tallet af omkomne ved drukning til i alt 90 for 2021. Yderligere er fem danskere druknet i udlandet. I samme periode er yderligere seks mennesker druknet ved ulykker i Grønland. Det viser en opgørelse foretaget af Rådet for Større Bade- og Vandsikkerhed.

Ulykker, hvor mennesker faldt i vandet ved et uheld eller var alene i vandet, dominerer druknestatistikken for 2021.

– Mange af drukneulykkerne er sket som soloulykker, hvor der har ikke været nogen til stede, der kunne redde de nødstedte eller alarmere myndigheder og skaffe anden hjælp, siger Erik Bech, der er formand for Rådet.

I modsætning til, hvad mange tror, sker der heldigvis relativt få drukneulykker i forbindelse med badning ved strande og havnebade. I 2021 har man registreret i alt 10 tilfælde.

De fleste tilfælde finder man derimod, hvor mennesker er faldet eller kørt i vandet:

– Det er uheld, hvor folk falder i vandet fra en båd eller en kaj. Herudover kommer der desværre et markant antal mennesker, som begik selvmord ved at drukne sig selv, siger Erik Bech.

De drukneulykker, der skyldes fald på land, sker typisk ved havnekajer, broer, stier og lignende – ofte langt fra kyster, mens drukneulykker på vandet typisk sker ved fald fra fiskerjoller og mindre både.

 

Derfor advarer Rådet også generelt om risikoen ved at færdes i nærheden af vand:

– De mennesker, der går alene hjem – især i mørke – skal være opmærksomme på risikoen for uforvarende at falde i vandet, også inde i landet. Det kan lyde banalt, men går man sammen med andre – især hvor der er lyst op, reduceres risikoen for en drukneulykke betydeligt, siger Erik Bech.

Der spores desværre ikke nogen reel nedadgående tendens i antallet af fatale drukneulykker. Niveauet er stort set det samme som tidligere år.

– Det er meget uheldigt og tragisk, at vi bliver ved med at have det samme niveau, siger Erik Bech, som konstaterer, at størstedelen af de druknede i 2021 var mænd, og gennemsnitsalderen på tværs af køn var 54 år.

Rådet vil på baggrund af det høje antal selvmord ved drukning sætte særlig fokus på dette problem det kommende år. Dette vil ske i samarbejde med eksperter, der har indsigt i muligheder for forebyggelse.

– Vi vil også gerne se på, om der er andre hidtil ukendte risikofaktorer, man skal være opmærksom på, siger Erik Bech, som minder om, at drukneulykker ikke alene er en tragedie for de efterladte, men at samfundet også lider store økonomiske tab. Drukneulykker kostede sidste år Danmark ca. to mia. kr. i tabt samfundsøkonomi. En drukneulykke koster i gennemsnit ca. 30 mio. kr. i tabt samfundsøkonomi.

Bemærk at kortet nedenfor indeholder flere lag som kan aktiveres og deaktiveres så man kan se de forskellige ulykker fra 2019 og frem.