Rådet for Større Bade- og Vandsikkerhed er en almennyttig og humanitær organisation, der optager organisationer, myndigheder og enkeltpersoner, som i deres virksomhed bidrager til fremme af Rådets formål eller som kan tilføre Rådet en ønskelig fagkundskab.