Druknedøde i Danmark 2022

46% af drukneulykkerne i 2022 skete fra kysterne og i havet. 78% var mænd. 79 % druknede alene eller ubevidnet.
46% af drukneulykkerne i 2022 skete fra kysterne og i havet. 78% var mænd. 79 % druknede alene eller ubevidnet.

83 druknede i 2022, langt de fleste alene

Rådet for Større Bade- og Vandsikkerhed konstaterer, at mange i 2022 er druknet alene og ved fald i vand. Selvmord ved drukning spillede også en væsentlig rolle, og derfor vil Rådet nu sætte fokus på dette tragiske problem

Mindst 83 mennesker druknede i Danmark i 2022. Korrigeres der statistisk for manglende rapporteringer, forventes det at antallet af omkomne ved drukning vil stige til i alt 112 for 2022. Yderligere er fem danskere druknet i udlandet. I samme periode er yderligere fire mennesker druknet ved ulykker i Grønland. Det viser en opgørelse foretaget af Rådet for Større Bade- og Vandsikkerhed.

Drukneulykkerne i 2022 spreder sig over alle ulykkestyper, men ulykker, hvor mennesker faldt i vandet ved et uheld eller var alene i vandet, dominerer druknestatistikken for 2022.
De fleste tilfælde finder man hvor mennesker er faldet eller kørt i vandet. I 2022 udgjorde fald i vand 50% af alle drukneulykkerne.
– Det er uheld, hvor folk falder i vandet fra en båd eller en kaj. Indeholdt heri, er desværre et markant antal mennesker, som begik selvmord ved at drukne sig selv, siger Erik Bech.
De drukneulykker, der skyldes fald fra land, sker typisk ved havnekajer, broer, stier og lignende – ofte langt fra kyster, mens drukneulykker på vandet typisk sker ved fald fra fiskerjoller og mindre både.

Derfor advarer Rådet også generelt om risikoen ved at færdes alene i nærheden af vand:
– De mennesker, der går alene langs vand, sejler eller svømmer alene – skal være yderst opmærksomme på risikoen for uforvarende at falde i vandet, også inde i landet. 79% druknede alene eller druknede ubevidnet af andre der var i nærheden.
– Langt hovedparten af drukneulykkerne er sket som soloulykker, hvor der har ikke været nogen til stede, der kunne redde de nødstedte eller alarmere myndigheder og skaffe anden hjælp, siger Erik Bech, der er formand for Rådet.
Det kan lyde banalt, men går, sejler eller svømmer man sammen med andre man kender, reduceres risikoen for en drukneulykke betydeligt, siger Erik Bech.

Der spores desværre ikke nogen nedadgående tendens i antallet af fatale drukneulykker. I forhold til 2021 er der sket en stigning på 19% i fatale drukneulykker, og i gennemsnit over de seneste ti år er der en generel stigende tendens.
– Det er meget uheldigt og tragisk, at vi bliver ved med at have et højt niveau af fatale drukneulykker, siger Erik Bech, som konstaterer, at 78% af de druknede i 2022 var mænd, og at gennemsnitsalderen på tværs af køn var 58 år.

Rådet vil på baggrund af det høje antal selvmord ved drukning sætte særlig fokus på dette problem det kommende år. Dette vil ske i samarbejde med eksperter, der har indsigt i muligheder for forebyggelse.

– Vi vil også gerne se på, om der er andre hidtil ukendte risikofaktorer, man skal være opmærksom på, siger Erik Bech, som minder om, at drukneulykker ikke alene er en tragedie for de efterladte, men at samfundet også lider store økonomiske tab. Drukneulykker kostede i 2022 Danmark ca. tre mia. kr. i tabt samfundsøkonomi. En drukneulykke koster i gennemsnit ca. 31 mio. kr. i tabt samfundsøkonomi.

Bemærk at kortet nedenfor indeholder flere lag som kan aktiveres og deaktiveres så man kan se de forskellige ulykker fra 2019 og frem.