Sikkerhed ved offentlige badestrande og badeanlæg.

Det er ejeren, der har ansvaret for at sikkerheden for de badende er i orden.

Politiet skal i henhold til Ordensbekendtgørelsen (BEK nr. 511 af 20. juni 2005) efter forhandling med kommunalbestyrelsen i nødvendigt omfang træffe bestemmelse om, hvilket redningsmateriel der skal være til stede, og hvilke foranstaltninger. Herunder tilsyn, der i øvrigt skal iværksættes til afværgelse af fare for de badendes liv og helbred.