Vandrutsjebaner

Vandrutsjebaner over 2 meter høje betragtes som særlige forlystelsesapparater og er derfor omfattet af Bekendtgørelse nr. 502 af 17. juni 2005 med efterfølgende ændringer.

Dette betyder at politiet skal godkende vandrutsjebaner inden de bliver taget i brug, Endvidere skal der foretages et uanmeldt årligt syn af anlægget. Dette skal foretages af en godkendt testvirksomhed (Force Technology eller Teknologisk Institut).

Resultatet af besøget skal indføres i en tilsynsbog.

Ved eftersynet kontrolleres det om vandrutsjebanen opfylder de konstruktions- og driftsmæssige krav, der er beskrevet i Europanorm for vandrutsjebaner:

DS/EN 1069 Vandrutsjebaner del 1. Sikkerhedskrav og prøvemetoder

DS/EN 1069 Vandrutsjebaner del 2. Vejledninger

(2010.aug/plj)