Sikkerhed ved badeudflugter med børn i dagtilbud

Ansvar

Kommunalbestyrelsen har i henhold til Retssikkerhedslovens § 16 og Servicelovens § 6 det overordnede ansvar for sikkerheden og forsvarlige forhold i dagtilbud for børn og andre aktivitetstilbud med kommunal medfinansiering.

Det daglige ansvar for børnene vil i praksis ligge hos lederen af de pågældende tilbud.

Der påhviler derudover et særligt ansvar på voksne, pædagoger, dagplejere og andre, der har børn i deres varetægt i det daglige.

For at kunne leve op til dette ansvar i forbindelse med badeudflugter med børn anbefaler Rådet for Større Badesikkerhed, at de enkelte institutioner m.v. udarbejder klare retningslinier for denne aktivitet. Retningslinierne skal tilpasses børnene i den enkelte institution for så vidt angår alders- og udviklingstrin.

Kommunalbestyrelsen påser at retningslinierne udarbejdes.

Institutionens daglige leder påser at medarbejderne følger retningslinierne.

Rådets anbefalinger til udarbejdelsen af de lokale retningslinier for badeudflugter med børn i dagtilbud kan downloades her