Rådets repræsentantskab består af Rådets ordinære medlemsorganisationer og enkeltmedlemmer:

Dansk Førstehjælpsråd
Dansk Råd for Genoplivning
Dansk Røde Kors
Center for Selvmordsforskning
Kystdirektoratet
Beredskabsstyrelsen
Rigspolitiet
Forsvarskommandoen
Flyvevåbnets Esk. 722
JRCC (Joint Rescue Coordination Center)
Kommunernes Landsforening
Danske Regioner
Danske Beredskaber
Danske Havne
Halinspektørforeningen, HI
Kystredningstjenesten
Marinehjemmeværnet
Danske Redningsmænd, foreningen for
Dansk Søredningsselskab
Falck A/S
FOA, Fag og Arbejde
Politiforbundet
Reddernes Landsklub
Københavns Havn
Videnscenter for kystturisme
Ulykkes-Analyse Gruppen
Dansk Selskab for Ulykkes- og Skadeforebyggelse
Børneulykkesfonden
SIND
Dansk Handicap Forbund
RYK, Rygmarvsskadede i Danmark
Dansk Selskab for Sygehusledelse
Dansk Skoleidræt
Danmarks Lærerforening
Skolelederforeningen
Efterskoleforeningen
Lilleskolernes Sammenslutning
Danske Studerendes Fællesråd
DGI Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger
Alkohol & Samfund
Danske Seniorer
Forum for Mænds Sundhed
Dansk Journalistforbund
Danmarks Rejsebureau Forening (DRF)
Friluftsrådet
Gribskov kommune
Halsnæs kommune
Helsingør Kommune
Horesta
Rejsearrangører i Danmark
Danske Svømmebade (tidl. Dansk Svømmebadsteknisk Forening)
DK-CAMP
Lalandia Feriepark
Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste
Kbh.s Kommunes svømmeanlæg (tidl. Team Bade)
Danland
Undervisningsministeriet
Justitsministeriet
Forsvarsministeriet
Sundhedsministeriet