Druknedøde i Danmark 2020

aarhus åen

72 druknede i 2020

Rådet for Større Badesikkerhed konstaterer, at mange i 2020 er druknet i landets havne. Selvmord ved drukning spillede også en væsentlig rolle, og derfor vil Rådet nu sætte fokus på dette tragiske problem.

Mindst 72 mennesker druknede i Danmark sidste år. Korrigeres der statistisk for manglende rapporteringer, stiger tallet af omkomne ved drukning til 93 for 2020. I samme periode er otte mennesker druknet ved ulykker i Grønland. Det viser en opgørelse foretaget af Rådet for Større Badesikkerhed.

Ulykker, hvor mennesker faldt i vandet ved et uheld eller var alene i vandet, dominerer druknestatistikken for 2020.
– Mange af drukneulykkerne er sket som soloulykker, hvor der har ikke været nogen til stede, der kunne redde de nødstedte eller alarmere myndigheder og skaffe anden hjælp, siger Erik Bech, der er formand for Rådet.

I modsætning til, hvad mange tror, sker der heldigvis kun få drukneulykker i forbindelse med badning ved strande. I 2020 har man registreret i alt syv tilfælde.
De fleste tilfælde finder man derimod, hvor mennesker er faldet eller kørt i vandet:
– Det er uheld, hvor folk falder i vandet fra en båd eller en kaj. Herudover kommer der desværre et markant antal mennesker, som begik selvmord ved at drukne sig selv, siger Erik Bech.
De drukneulykker, der skyldes fald på land, sker typisk ved havnekajer, broer, stier og lignende – ofte langt fra kyster, mens drukneulykker på vandet typisk sker ved fald fra fiskerjoller og mindre både.

Derfor advarer Rådet også generelt om risikoen ved at færdes i nærheden af vand:
– De mennesker, der går alene hjem – især i mørke – skal være opmærksomme på risikoen for uforvarende at falde i vandet, også inde i landet. Det kan lyde banalt, men går man sammen med andre – især hvor der er lyst op, reduceres risikoen for en drukneulykke betydeligt, siger Erik Bech.

Der spores desværre ikke nogen reel nedadgående tendens i antallet af fatale drukneulykker. Niveauet er stort set det samme som tidligere år.
– Det er meget uheldigt og tragisk, at vi bliver ved med at have det samme niveau, siger Erik Bech, som konstaterer, at størstedelen af de druknede i 2020 var mænd med en gennemsnitsalder på 57 år, mens der heldigvis ikke var tilfælde med børn.

Rådet vil på baggrund af det høje antal selvmord ved drukning sætte særlig fokus på dette problem det kommende år. Dette vil ske i samarbejde med eksperter, der har indsigt i muligheder for forebyggelse.

– Vi vil også gerne se på, om der er andre hidtil ukendte risikofaktorer, man skal være opmærksom på, siger Erik Bech, som minder om, at drukneulykker ikke alene er en tragedie for de efterladte, men at samfundet lider store økonomiske tab. Drukneulykker kostede sidste år Danmark ca. to mia. kr. i tabt samfundsøkonomi. En drukneulykke koster i gennemsnit ca. 30 mio. kr. i tabt samfundsøkonomi.