Formål med Vandsikker Kommune

Rådet har designet et koncept der skal hjælpe kommuner til at få et detaljeret overblik over deres vandområder i kommunen, der kan byde på sikkerhedsmæssige udfordringer. Konceptet er udviklet i samarbejde med Jammerbugt Kommune.

Formålet for Rådets side er primært, at vi understøtter vores mission:

Fordelen, set fra kommunens side, er at kunne træffe de rigtige beslutninger og tiltag for at kunne imødekomme borgernes og turisters berettigede krav på sikkerhed ved deres fritidsaktiviteter i, ved og på vand.

Konceptet består af en beskrivelse, der kortlægger de kommunale vandområder såsom strande, svømmehaller, havne, søer og lignende områder, og på den baggrund kommer med forslag til forbedringer og evt. risikoafdækning for anlæg eller opstramning af nuværende procedurer og handlingsplaner.

På baggrund af denne rapport, der udarbejdes af Rådet for Større Bade- og Vandsikkerhed, skal der nedsættes en permanent styregruppe til konsekvensbehandling, indstilling og implementering af rapportens konklusioner.

Certificering som Vandsikker Kommune vil blive givet kommunen, når de opstillede elementer i rapporten er udarbejdet og godkendt af kommunalbestyrelsen.
Certificeringen skal genudstedes hvert andet år. Læs mere om certificering her.

Certificering skal indeholde følgende emner:

  1. Organisation for sikkerhedsarbejdet
  2. Risikovurderinger af vandområderne. Opfølgning hvert 2. år
  3. Sikkerhed omkring vand i beredskabsplanen
  4. Svømmeundervisning til alle kommunens børn
  5. Retningslinjer for badeudflugter
  6. Efterleve Sikkerhed ved offentlige badeanlæg
    Prøve for opsynspersonalet hvert år (Erhvervslivredderprøvens krav).
  7. Redningsudstyr opstilles på relevante steder.
  8. Information til alle om vand- og issikkerhed.

Hvordan kommer vi i gang?
Kommuner, der ønsker at få mere at vide om hvordan de skal forholde sig og hvilke praktiske og økonomiske forhold der er forbundet med at blive ”Vandsikker Kommune”, bedes henvende sig til vores sekretariat på tlf 53 39 83 85 eller på vasb@onqrfvxxreurq.qx.
Ved det efterfølgende møde vil en repræsentant fra Rådet give en kort præsentation af konceptet. Konceptet og certificeringen vil blive gennemført i tæt dialog med nøglepersoner i kommunen.