Certificering som Vandsikker Kommune

Formål

Forarbejdet til en certificering er en kortlægning af alle kommunes vandområder samt en sammenfatning med forslag til forbedringer.

Med baggrund i Rådets rapport, foretages en mere detaljeret kvalificering af rapportens konklusioner med udarbejdelse og redigering af bestående retningslinier og materialer, som skal udvikles og implementeres. Til dette arbejde etableres et tværfaglig styregruppe i kommunen under ledelse af fx beredskabschefen, der skal stå for

Certificeringen bliver givet for en to-årige periode, hvorefter der skal foretages en re-certificering. Recertificeringen foretages primært på baggrund af det løbende sikkerhedsarbejde i styregruppen.   

Kontakt Rådet hvis du vil høre mere om Vandsikker Kommune.