Jammerbugt Kommune er landets første vandsikre kommune

Med hjælp fra Rådet for Større Bade- og Vandsikkerhed er der sat fokus på vand- og badesikkerhed i kommunen med 95 kilometer kyst- og fjordlinje – flere kommuner ventes at følge efter

»Vandsikker Kommune« er et nyt begreb, som forhåbentlig vil brede sig som ringe i vandet:

– Jammerbugt Kommune er den første, vi har certificeret, men der er en lang række kommuner, som har vist interesse for certificeringen, siger Sven Hedegaard, der er formand for Rådet for Større Bade- og Vandsikkerhed.

Han understreger, at det ikke behøver være den store økonomiske investering at sætte fokus på vand- og badesikkerhed. Mange af de ting, som indgår i en certificering, foretages allerede:

– Det handler mere om at få et arbejdsredskab og at sætte sikkerheden i system. Vi siger heller ikke firkantet, hvordan alt skal gøres, men lader detaljerne være op til den enkelte kommune, siger Sven Hedegaard.

I Jammerbugt Kommune har beredskabschef Per Højriis Vedsted været drivkraften, og han peger på flere fordele ved en certificering:

– Vi har 95 kilometer kyst- og fjordlinje, og fokus på sikkerhed kan skabe bedre muligheder for foreningslivet i kommune, give børnene kendskab til og tryghed ved vandet, og endelig tror vi også, det vil tiltrække flere turister, siger han.

I kommunen har det betydet en koordinering og en større synlighed af området, ligesom dét, at embedsmænd, foreninger, skoler, børnehaver, søsportsklubber og svømmebade har siddet omkring samme bord, har givet en masse gode ideer.

– En af dem er, at vi vil lave Vandsikker Dag én gang om året, hvor vi skifter mellem fokus på fjorden og havet, siger Per Højriis Vedsted.

Et andet emne, som er blevet debatteret, er svømmeundervisningen af skolebørn, hvor det før ifølge beredskabschefen, typisk var økonomien i forbindelse med bustransporter, som blev drøftet:

– Det er ikke alle, der kan svømme 200 meter. Derfor har vi fokuseret på svømmeunder-visningen, og det betyder, at der i højere grad skal fokuseres på at undervise de, der ikke kan svømme 200 meter.

Deltagerne i arbejdet med certificeringen er samtidig udpeget til ambassadører, som går tilbage i deres bagland og arbejder med vand- og badesikkerhed. Eksempelvis kan andre børnehaver trække på børnehaveambassadøren, som igen kan trække på de andre ambassadører.

– At vi har haft denne helhedstilgang til emnet har betydet, at vi har fået øjne op for en masse muligheder. Vi har fået skabt et netværk og det har givet værdier på en anden måde, siger Per Højriis Vedsted.

Ejendomsforvaltningen er sekretariat og koordinerer arbejdet, og for Jammerbugt Kommune betyder det, at der nu er løbende fokus på vand- og badesikkerhed. Og hvert andet år skal der recertificeres af Rådet for Større Bade- og Vandsikkerhed.
De otte punkter i certificeringen
For at en kommune kan blive certificeret Vandsikker Kommune af Rådet for Større Bade- og Vandsikkerhed, skal der sættes ind på otte områder, hvoraf flere eksisterer i forvejen.

  1. Der skal være en organisering af sikkerhedsarbejdet.
  2. Risikovurdering af vandområder = steder, hvor folk bader: Havne, strande, badelande, svømmehaller, søer og åer. Foretages mindst hvert andet år.
  3. Sikkerhedsarbejdet skal ind i beredskabsplanen.
  4. Svømmeundervisning til alle kommunens børn.
  5. Retningslinjer for badeudflugter: Når kommunens institutioner eksempelvis tager børn med til stranden, skal der være regler for opsyn, lærernes kvalifikationer etc.
  6. Reglerne for sikkerhed i offentlige badeanlæg skal efterleves.
  7. Redningsudstyr opstilles alle relevante steder.
  8. Information til alle borgere og turister om vand- og badesikkerhed. Rådet for Større Bade- og Vandsikkerhed har lavet baderåd for sommer- og vinterbadning.
vandsikker kommune
Jammerbugt Kommune med 95 kilometer kyst- og fjordlinje er landets første Vandsikker Kommune. Bl.a. er der sat redningsudstyr og skilte op alle relevante steder.

Kontakt os hvis du ønsker billedet tilsendt i høj opløsning