Konference 20. maj 2014 – Den vandsikre kommune

Rådet for Større Badesikkerhed afholdt den 20. maj sin konference om Den Vandsikre Kommune på Severin Kursuscenter.
Formålet med konference, der henvendte sig til politikere og embedsmænd i kommunerne, var at præsentere hvordan man i Jammerbugt kommune var i gang med at implementere projektet, der fuldt implementeret vil give en helheds beskrivelse af kommunens sikkerhedsarbejde og målsætning ved alle vandbærende fritidsaktiviteter, f.eks. med beskrivelser af

  • Er der foretaget risikovurderinger af vand områderne?
  • Hvordan er sikkerheden omkring vand indarbejdet i kommunes beredskabsplan?
  • Får børnene tilbudt skolesvømning?
  • Kan borgere og gæster hurtigt få et overblik over sikkerhedsniveauet i kommunen?
  • Hvilke politiske forhold taler for at fokusere på vandsikkerhed?

På konference blev den politiske vinkel for Jammerbugt Kommunes deltagelse i projektet lanceret af viceborgmester Morten Marinus, der understregede at de politiske intentioner var at understøtte den løbende udvikling af kommunen, sikre borgerne indblik og sikkerhed, at gøre kommunen attraktiv for både tilflyttere og de nye generationer samt at motivere turisterne til at komme og holde deres ferie i kommune.

Beredskabschef Per Højriis Vedsted udtrykte glæde og forventning til det nye koncept som faldt helt i tråd med deres ønske om at udarbejde deres beredskabsplan til en tværorganisatorisk plan, som ville give en større beskrivelse af sammenhæng og afhængigheder i den kommunale beredskabsplan.

Udviklingskonsulent Martin Storgaard, Vækst Jammerbugt, beskrev vigtigheden af, at alle erhverv i kommunen kan nyde godt af, at der foretages en koordineret udvikling af hele sikkerhedsarbejdet i kommunen. Vækst i en kommune vil sikkert være afhængig af væksten i turisme erhvervene – og her matcher konceptet Den vandsikre Kommune de ønsker man har til erhvervsudviklingen i kommunen.

En del af koncept ”Den vandsikre kommune” er, at kommunen sørger for svømmeundervisning til deres skolebørn. Et eksempel på en intensiv svømmeundervisnings model blev givet af John Mogensen, Gribskov Kommune, hvor man har haft succes med at reducere træningsperioden og anvende en anden transport form til og fra svømmehallen – et problem, som er negativt udslagsgivende for nogle skolers tilbud om svømmeundervisning.

Konceptet er udviklet i fællesskab med Jammerbugt Kommune. Lige så snart vi har det hele på plads vil du kunne læse mere om holdet på vores hjemmeside. Indtil da er du meget velkommen til at kontakte os på vasb@onqrfvxxreurq.qx for at få mere at vide.

Link til dagens program

Indlæg fra dagen:
Morten Marinus, viceborgmester i Jammerbugt Kommune og MF
Per Højris Vedsted, beredskabschef jammerbugt Kommune
Martin Storgaard, Vækst Jammerbugt Kommune
John Mogensen, kystlivredningschef, Gribskov Kommune