Druknestatistik 2013 og 2014

Vi har igennem nogle år kunnet glæde os over, at antallet af druknede i forbindelse med badning fra stranden er faldet til under 10 personer om året. I de to seneste år er vi desværre kommet op på tocifrede antal igen. Der er ingen klar årsag til stigningen bortset fra, at vi har registreret et par meget gode somre med mange badegæster på vores strande. I havnene og i de kystnære vandområder er antallet af druknede desværre konstant og på et for højt niveau. Det drejer sig primært om fald overbord fra små både, fritidsfiskeri og dykkere, der er omkommet. Her er udfordringen helt klar. Det drejer sig om at forbedre muligheden for at kunne redde sig selv op igen, hvis man er faldet i vandet. Heri ligger et stort udviklingspotentiale. I svømmeanlæggene har vi i mange år kunnet se en høj sikkerhed og effektivitet, når uheldet var ude, hvilket i høj grad skal tilskrives livredderne på bassinkanten.

druknestatistik-13-14

På kysten har kystlivredderne også ydet en flot og prisværdig indsats i år. Men hvordan reducerer vi antallet af druknede ved vores badestrande yderligere? Det kan måske blive nødvendigt at udvide antallet af livredderbetjente strande og/eller udvide livreddersæsonen på de meste besøgte strande i takt med at badesæsonen udvides. Vi kan kun forvente, at strandene i fremtiden bliver fyldt til en grænse, hvor man kan være bekymret for om kystlivredderne faktisk har mulighed for at udføre deres job.