Konference – Sikkerhed ved svømmeanlæg

Rådet afviklede den 25. september 2013 på Nyborg Strand konferencen “Sikkerhed i svømmeanlæg”.
Formålet med konferencen var at give en allround beskrivelse af de krav der stilles til ledelsen i svømmeanlæg for løbende at sikre den nødvendige sikkerhed for anlæggets gæster.
nyborg-strand-wr

På konferencen oplevede de 114 deltagere en række meget interessante og tankevækkende indlæg fra konsulent i Danmarks Idrætsforbund Willy Rasmussen, politidirektør Peter Møller Nielsen, faglig konsulent i Rådet for Større Badesikkerhed Per Leon Jørgensen, brandinspektør i Odense Leon Jensen, paramediciner i Falck Jens Bønnelykke, direktør i FrederiksborgCentret og formand for Svømmebadsteknisk Forening Carsten Larsen samt halinspektør og leder af Nordsjællands Kystlivredning John Mogensen.

nyborg-strand-pmn

Emner af særlig interesse var:

  • spørgsmålene om ansvarsbegreberne – strafansvar og erstatningsansvar. Hvem kan pålægges ansvar i forbindelse med et uheld? Hvem er ansvarlig for hvad? Som hovedregel af anlægsejer ansvarlig for sikkerheden på anlægget. En anden hovedregel er, at det er forældrene eller dem, der har taget børnene i deres varetægt (skole, børneinstitution) der har ansvaret børnene i svømmeanlægget.
  • fortolkningen af Ordensbekendtgørelsens § 14. Politimyndigheden kan kun håndhæve og føre tilsyn med sikkerheden i svømmeanlæg, hvortil der er offentlig adgang.
  • at udarbejde en risikoanalyse af anlæggets fysiske og ledelsesmæssige status var et punkt, der indgik i mange af oplægsholdernes krav til at sikre den rigtige bemanding og uddannelse og selvfølgelig også at kunne indføre og justere de nødvendige forholdsregler. Risikovurderingen er også en forudsætning for at kunne opstille præcise instrukser om hvordan man gennemfører alarmeringer og evakueringer. Flere metoder til udarbejdelse blev beskrevet.
  • at kunne yde livreddende førstehjælp og at der er førstehjælpsudstyr til rådighed er et vigtigt punkt i risikoanalysen.
  • ønsket om at kunne lære af hinanden. Det gælder også at lære af de uheld – store og mindre – som uvægerligt opstår, men som alle kan lære af, hvis de alle får adgang til at se dem. Derfor var Rådets uheldsrapportering igen et vigtigt emne. Opfordringen var at alle svømmeanlæg indsender deres uheldsrapportering ind til Rådet, som igen vil sørge for at resultaterne bliver stillet til rådighed for svømmeanlæggene. Uheldsrapporter, man har liggende men endnu ikke indsendt, vil Rådet med glæde modtage, dog ikke ældre end 3 år.