Sikker badning i Københavns havn

Der skal være plads til alle i Københavns Havn. Derfor er det vigtigt, at badning udelukkende foregår i havnens badeanlæg. By & Havn sætter i samarbejde med Rådet for Større Badesikkerhed fokus på sikker badning i havnen med ny minifilm.