Redningsnumre

Når der sker drukne- eller andre ulykker ved de danske kyster, er det vigtigt, at alarmering af redningsberedskabet sker så sikkert og hurtigt som muligt. En hurtig redningsindsats er afhængig af at alarmcentralen og beredskabet har mulighed for entydigt at fastslå stedet for ulykken.

Opsætningen og registreringen af redningsnumre vil være fuldt udbygget i forbindelse med badesæsonen 2014. Et strandnummer udgøres at et bogstav efterfulgt af et 3-cifret tal. Placeringen af et strandnummer er registreret med en gps-koordinat. Ved alarmkald til 1-1-2 vil alarmcentralen aktivere redningsberedskabet fra land, vand og fra luften, således at hjælpen kommer så hurtigt frem som muligt. Strandnumrene er opstillet på steder, hvor der ikke er en postal adresse, altså badeområder ved strande og søer o.l.

Kommunen og det lokale politimyndighed er ansvarlig for konkrete placering af strandnumrene. Rigspolitiet administrerer redningsnummersystemet i samarbejde med 1-1-2 sekretariatet og Rådet for Større Badesikkerhed. Projektet er finansieret med støtte fra Trygfonden.