Redningsnumre redder liv

 

Når der sker drukne- eller andre ulykker ved de danske kyster, søer og vandløb, er det vigtigt, at alarmering af redningsberedskabet sker så sikkert og hurtigt som muligt. En hurtig redningsindsats er afhængig af at alarmcentralen og beredskabet har mulighed for entydigt at fastslå stedet for ulykken.

Derfor er der opsat tusindvis af grønne redningsnummerskilte med unikke lokationsnumre over alt i Danmark.

Et redningsnummerskilt udgøres at et bogstav efterfulgt af et 3-cifret tal. Placeringen af et redningsnummerskilt er registreret meget præcist med en gps-koordinat. Ved alarmkald til 1-1-2 vil alarmcentralen aktivere redningsberedskabet, således at hjælpen kommer så hurtigt frem som muligt. Redningsnummerskiltene er opstillet på steder, hvor der ikke er en postal adresse, f.eks. badeområder ved strande, søer o.l.

Kommunen og den lokale politimyndighed er ansvarlig for den konkrete opstilling, placering og validering af redningsnumrene. Rigspolitiet administrerer redningsnummersystemet i samarbejde med 1-1-2 sekretariatet og Rådet for Større Bade- og Vandsikkerhed.