This page is in Danish only. If you would like to receive more information about the Council’s work, please feel free to contact us.


Generelt

Sikkerhed omkring vandområder bør indgå i kommunens beredskabsplan.

Ønsker en kommune at gøre en ekstra indsats vedrørende sikkerheden i forbindelse med de naturlige og kunstige vandområder, er der en lang række forhold, der kan overvejes.

Svømmeanlæg

Indgår kommunen i en årlig dialog med politiet omkring de sikkerhedsmæssige forhold.

Opfylder anlæggene alle de anbefalinger, der gives i “Sikkerhed ved offentlige badeanlæg”?

Foreligger der skriftlige aftaler med de brugere, der benytter anlægget uden for den kommunale åbningstid om ansvar for sikkerheden?

Stilles der krav om årlig dokumentation af svømme- og livredningsfærdigheder hos personalet på badeanlægget, hos kommunens svømmelærere og hos klubbernes svømmetrænere?

Havne

Opfylder havnen FLID’s anbefalinger?

se afsnittet “I sikker havn” på www.flidhavne.dk

Søer og andre naturlige vandområder

Er der opsat redningsudstyr og er der faste rutiner omkring tilsyn og vedligehold af udstyret?

Er der en klar politik omkring sikkerhed, når der er is på søer mv.?

Strande

Findes der officielle badestrande i kommunen bør man af hensyn til såvel kommunens egne borgere som turister, der besøger kommunen sørge for at benyttelse af stranden kan foregå under sikkerhedsmæssigt forsvarlige forhold.

Følgende forhold skal tages i betragtning:

Er der foretaget en sikkerhedsmæssig risikovurdering af stranden
Er der opsat informationsskiltning omkring sikkerheden
Har strandene opnået blå flag
Er der livredderopsyn
Er der redningsmateriel
Er stranden forsynet med strandidentifikationsnumre
Er der let mulighed for alarmering

Private havepools

Ydes der sikkerhedsmæssig rådgivning til ejere af private pools?

Uddannelse og anden forebyggende virksomhed

Hvilke kommunale svømmeundervisningstilbud findes

a. i børnehaver
b. i skoler
c. i fritidsordninger
d. i samarbejde med svømmeklubber

Er der udarbejdet regler for badeudflugter med børn i dagtilbud?

Se Rådet brochure “Børn i institutioner