Certificering som Vandsikker Kommune

Formål

  • Give kommunens institutioner og embedsmænd et samlet overblik over den sikkerhedsmæssige status for de forskellige vandområder i kommunen, der er genstand for de mange forskellige fritidsaktiviteter.
  • Skabe et overblik over investeringsbehov og ønsker, når det gælder sikkerhed ved vandområder.
  • Give borgerne i kommunen, dens gæster og turister et overblik over sikkerhedens ved de forskellige vandområder, der bruges til fritidsaktiviteter i, ved og på vand.

Forarbejdet til en certificering er en kortlægning af alle kommunes vandområder samt en sammenfatning med forslag til forbedringer.

Med baggrund i Rådets rapport, foretages en mere detaljeret kvalificering af rapportens konklusioner med udarbejdelse og redigering af bestående retningslinier og materialer, som skal udvikles og implementeres. Til dette arbejde etableres et tværfaglig styregruppe i kommunen under ledelse af fx beredskabschefen, der skal stå for

  • at indarbejde sikkerhedsprocedurerne ved vandområderne i kommunens beredskabsplan.
  • udarbejdelse af den kvalificerede rapport, der skal godkendes politisk.
  • sikre at der arbejdes med forebyggelse ifm. vandsikkerhed ved at give alle børn mulighed for vandtilvænning, svømmefærdigheder og kendskab til hvordan de undgår risici i og ved vand og is.
  • at sikre, at de ansatte i kommunen og i de forskellige forvaltningsområder har kendskab til den forebyggende vandsikkerhed, samt har de færdigheder der kræves for at kunne forebygge ulykker i og ved vand og is.
  • at tilvejebringe den udrustning, som offentligheden behøver for at kunne hjælpe nogen, der er kommet i vanskeligheder i vand eller på is.
  • at sikre, at borgerne har adgang til at læse kommunens vandsikkerheds program via kommunens hjemmeside.

Certificeringen bliver givet for en to-årige periode, hvorefter der skal foretages en re-certificering. Recertificeringen foretages primært på baggrund af det løbende sikkerhedsarbejde i styregruppen.   

Kontakt Rådet hvis du vil høre mere om Vandsikker Kommune.